மதம் பற்றிய புதுக் கதைகள்

-நன்றி :எதிர் இதழ் – மற்றும் -கீற்று பிப்ரவரி 2008   அண்மையில் வெளியான Richard Dawkins -ன் The God Delusion – கடவுள் என்ற மாயம் – புத்தகத்தை முன்வைத்து மதம் பற்றி கதைத்தல். ஊறுருப்பட்ட அடையாளங்களின் உலகளாவிய உரையாடல் பெருமளவு நடக்கும் காலகட்டமிது....